Retskraft

Bidrag

Skal din artikel med i næste udgave af Retskraft?

Skal din artikel være med i næste udgave af Retskraft?Artikler

Retskraft inviterer alle studerende, forskere eller praktiserende jurister inden for alle felter af juraen, til at komme med bidrag til den næste udgave af Retskraft.  

For at sikre artiklernes høje kvalitet, undergår hver artikel en dobbelt blind peer-review proces fra to anonyme peer-reviewers.

Svarskrift

Retskraft modtager ligeledes kommentarer til artikler, som er publiceret inden for det sidste år. 

Et svarskrift må ikke overskride 5 normalsider (omkring 2.200 ord eller 14.000 tegn uden mellemrum uden fodnoter). Længere svarskrift kan publiceres som artikler i tidsskriftet, så længe de overholder formalia. 

Bidrag og deadline

Bidrag og svarskrift indsendes til redaktionen på retskraft pr. mail på retskraft@retskraft.dk.

Deadline for artikler og svarskrift til den næste udgave af retskraft er 15. september 2018

Krav til artiklen

Indsendte artikler bør ikke overskride 15 normalsider (ca. 6.700 ord, 42.000 tegn uden mellemrum, eksklusiv fodnoter). Alle indsendte artikler skal indsendes på et af de skandinaviske sprog (dansk, norsk eller svensk) eller på engelsk. 

Ud over artiklens indhold, skal bidragene indeholde et kort abstract (maksimum 250 ord). 

Fodnoter skal være i formateret efter The Oxford Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA). OSCOLA kan findes på dette link:  https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/publications/oscola.

Retskraft modtager ikke bidrag, der tidligere er publiceret, eller som er under behandling ved et andet tidsskrift. 

Du kan downloade vores retningslinjer på dansk og engelsk her: